Background Image
Previous Page  115 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 115 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

115

MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

cultuuromslag: hoe de Hoeksche Waard zich

naar buiten toe gaat profileren. Dat is nog niet

bij iedereen duidelijk, omdat veel mensen

het nog vanuit hun lokale positie blijven

beredeneren.’’

Tuk: ,,Op vele terreinen kunnen de moge-

lijkheden beter uitgenut worden. Recreatie

heeft niet in onze groep geparticipeerd. Maar

om een voorbeeld te noemen: Recreatieoord

Binnenmaas kan natuurlijk veel beter benut

worden. Het probleem is toch ook: wij kun-

nen de belangen van de Hoeksche Waard op

onze terreinen zien en dat ook uitdragen. Ik

weet niet of dat in de toeristische sector ook

zo is.’’

Nico de Pijper: ,,Dat wij dit vinden met deze

groep, heeft ook met de drive te maken én

omdat we allemaal iets hebben met dit eiland

en met elkaar. Wij zijn met elkaar bereid om

daarin te investeren. De mensen die hier aan

tafel zitten hebben gezegd: we weten niet

waar het gaat landen, maar het is het waard

om te investeren.’’

IDENTITEIT

Bert Tuk: ,,Ik vind het absoluut zo dat we

trotser mogen zijn op de Hoeksche Waard en

dat ook durven uitdragen. Als ik zie wat voor

fantastische bedrijven we in de Hoeksche

Waard hebben. We zijn er heel goed in om dat

voor onszelf te houden.’’

Nico de Pijper: ,,Dat zit ook in de aard van de

Hoeksche Waarder: doe maar gewoon dan

doe je al gek genoeg, is toch de houding die

hier heerst. Maar als je met de individuele

Hoeksche Waarder praat, dan gaat hij het heb-

ben over de dingen die hij leuk en interessant

vindt. De gemiddelde Hoeksche Waarder is

trots op zijn dorp, maar wat maakt hem trots

op zijn eiland? We willen van buiten naar

binnen, maar we zullen de mensen op het

eiland ook zover moeten brengen dat een in-

woner van Strijen of Korendijk het fantastisch

vindt wat er in Oud-Beijerland gebeurt. Dat

gevoel is er nog niet. Daar is nog een stap te

winnen.’’

TOEKOMST HOEKSCHE WAARD

Steven Corijn: ,,Om tot één gemeente Hoek-

sche Waard te komen, moet er draagvlak zijn

maar dat is zo’n lang proces.’’

Bert Tuk: ,,De dorpen blijven echt wel

bestaan. Het karakter van Strijen mag het ka-

rakter van Strijen blijven. Maar we moeten op

Hoeksche Waards niveau gaan denken. Daar-

om vind ik het nog wel eens zwak als de po-

litiek het heeft over draagvlak: gemeentelijke

herindeling gebeurt pas als iedereen het wil

is de houding van veel politici. De politicus is

gekozen om verder te kijken en beslissingen

te nemen. Hij moet kijken naar groter belang.

Gemeentes moeten echt proberen om samen

te werken, vanuit één visie. Wat dat betreft

loopt het maatschappelijk middenveld voorop:

wij hebben ons op Hoeksche Waards niveau

georganiseerd.’’

Martin Alderlieste: ,,Je kunt niet alleen maar

compromissen sluiten.’’

Nico de Pijper: ,,Wij hebben het binnen het

maatschappelijk veld nooit over: wat levert het

voor mij op en wat levert het voor jou op. Nee,

wat levert het voor elkaar op. Resultaatgericht,

maar wel met elkaar.’’

Martin Alderlieste: ,,Gemeentes zullen ook

die samenwerking moeten zoeken met elkaar.

Zij zijn kwetsbaar op diverse ambtenarenposi-

ties en dat probleem verergert alleen maar.’’

Bert Tuk: ,,Kleine gemeentes kunnen dat niet

aan. Korendijk heeft bijvoorbeeld niet echt

een onderwijsambtenaar. Jeugdzorg over-

schrijdt zelfs de grenzen van de Hoeksche

Waard. Gemeentes worden wel gedwongen

om met elkaar samen te werken. Je mag ons

als maatschappelijk middenveld als voorbeeld

zien hoe je het in de Hoeksche Waard kunt

inrichten op eilandniveau, maar toch oog heb-

ben voor de kleinschaligheid en de couleur

locale van de dorpen. Dat we met elkaar als

organisaties sterk zijn en samen één geluid

laten horen.’’