Background Image
Previous Page  114 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 114 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

114

MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

DE AANZET

Steven Corijn: ,,De startsituatie van ons

samenwerkingsverband was een bijeenkomst

over demografische ontwikkeling in de

Hoeksche Waard, waar werd gesproken over

veranderingen in het onderwijs en vergrijzing

van het eiland. In 2012 was één van de eerste

bijeenkomsten. Toen is de ‘Groep van Acht’

opgericht, met het Samenwerkingsorgaan

Hoeksche Waard (SOHW), CSG De Waard,

HW Wonen, Zorgwaard, Ondernemers-

vereniging Hoeksche Waard (OHW), LTO

Noord afdeling Hoeksche Waard, Rabobank

Hoeksche Waard en Jo Kolf namens de Kamer

van Koophandel.

Nico de Pijper: ,,Met een terugtrekkende

overheid wilden we als maatschappelijk mid-

denveld zelf de regie pakken.’’

Steven Corijn: ,,Daar is later het Pact van de

Waard uit voortgevloeid, waaraan we een aan-

tal projecten hebben verbonden. Vanuit het

maatschappelijk middenveld hebben we voor

budget gezorgd en langzamerhand merkten

we dat de gemeentes aanhaakten.’’

Ben Pluimer: ,,Het voordeel van deze groep is

dat iedereen die hier zit de Hoeksche Waard

als werkgebied heeft. De meerwaarde van dit

pact is dat je soms meer kunt dan gemeen-

tes op zich, wij kunnen een voortrekkersrol

vervullen. Gemeentes faciliteren, maar het

initiatief komt uit de maatschappij.’’

Martin Alderlieste: ,,Op het moment dat de

bedrijvigheid afneemt, dan kom je in een

vicieuze cirkel terecht. Dat besef is ook bij

gemeentes gegroeid.’’

Steven Corijn: ,,Toch houden gemeentes nog

steeds hun eigen ontwikkeling tegen.’’

Ben Pluimer: ,,Maar het was voor ons nooit

een strijd tegen de gemeentes. Integendeel,

in plaats van tegen elkaar wilden en willen we

juist met elkaar.’’

HET VERVOLG:

Nico de Pijper: ,,Vanaf de start was het een

kwestie van informeren en consulteren, maar

vooral herkennen dat we in een anticipeerre-

gio zaten. Dat besef is ook bij raadsleden ge-

komen doordat we de dialoog zijn aangegaan

met hen. Dan is twee jaar tijd relatief kort als

je kijkt wat we bereikt hebben.’’

Steven Corijn: ,,Het ‘Pact van de Waard’

was als uitvloeisel iets tastbaars. Binnen het

proces van bewustwording en uitvoering was

dat dé leidraad.’’

Bert Tuk: ,,De disciplines waarvoor wij staan,

zijn met elkaar verbonden. Voor de kinde-

ren die nu bij mij op school zitten, is straks

goed vervolgonderwijs nodig, banen waar zij

kunnen werken en betaalbare woningen. Het

besef is gegroeid dat er wat moest gebeuren.

Wij hebben destijds afgesproken dat we een

tijdelijke groep zouden zijn: wij zouden blij-

ven tot de gemeenteraadsverkiezingen, dan

hebben we iedereen geïnformeerd over wat er

speelt in de verschillende sectoren. Om ook

de nieuwe raadsleden te informeren zijn we

gebleven en hebben we ook ermee ingestemd

om de naamsbekendheid van de Hoeksche

Waard naar buiten toe verder te vergroten.’’

Nico de Pijper: ,,We hadden niet de intentie

om de economische krimp stoppen, want dat

kunnen we niet. Maar we konden wel wijzen

op de combinatie bedrijvigheid/ondernemer-

schap in samenhang met voorzieningen die

hier zijn. Die maken het fantastisch om hier

te wonen. Dat wilden en willen we onder de

aandacht brengen.’’

Steven Corijn: Wat ik wel jammer vind, is dat

ten aanzien van het Bedrijvenpark Hoeksche

Waard heel veel tijd verloren is gegaan. Eigen-

lijk heeft men twee jaar lopen soebatten, met

de keuze wel of niet bedrijven van buiten. Dat

is verloren tijd geweest.’’

BELANGEN

Bert Tuk: ,,Als je kijkt naar het eiland, moet

je stellen dat het voorzieningenniveau prima

op peil is, voor alle kernen geldt dat het onder-

wijs in de buurt is.’’

Steven Corijn: ,,Het probleem is echter de