Background Image
Previous Page  113 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 113 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

113

Hoe profileer je een prachtig

gebied dat van oudsher

in zelfvoorzienend is? Het

maatschappelijk middenveld

in de Hoeksche Waard

vond elkaar ruim twee jaar

geleden op dat terrein,

bundelde de krachten en

trekt nog steeds gezamenlijk

op om de Hoeksche Waard

op de gebieden wonen,

werken, onderwijs en zorg

op te stuwen in de vaart der

volkeren.

Gebroederlijk trokken en trekken zij samen

op en voor Hoeksche Zaken kwamen zij dan

ook gezamenlijk voor een interview aan tafel

om de slogan ‘De Hoeksche Waard is het

Waard’, het motto van de regioprofilerings-

campagne, nog eens onder de aandacht te

brengen. Ben Pluimer (directeur van woning-

corporatie HW Wonen), Bert Tuk (voorzitter

van het College van Bestuur van Christelijke

Scholengroep De Waard, Nico de Pijper

(directeur van zorgdienstverlener Zorgwaard),

Martin Alderlieste (directeur bedrijfsmanage-

ment van Rabobank Hoeksche Waard) en

Steven Corijn (voorzitter van de Onderne-

mersvereniging Hoeksche Waard) beklem-

toonden de aspecten van hun samenwer-

kingsverband op verschillende terreinen.

REGIOBEELD

Ben Pluimer: ,,Van de Hoeksche Waard

bestond lang een naar binnen gekeerd beeld:

introvert en geen eenduidigheid in de uitstra-

ling naar buiten. Verschillende gemeentes die

het niet met elkaar eens zijn. De Hoeksche

Waard is een mooi gebied, maar niet krachtig

als het gaat om eenduidigheid of uitstraling.

Dat moest anders: van introvert en naar

binnen gekeerd naar de luiken opzetten naar

buiten.’’

Bert Tuk: ,,We leven wel in 2014, we leven

vlakbij het Rijnmondgebied en de Randstad.

De Hoeksche Waard is een prachtig gebied,

maar we hebben ons best gedaan dat geheim

te houden. We moeten bekendmaken dat

we als eiland kwaliteiten hebben. Het is niet

meer een gebiedje van onszelf, het is geen

achtergelegen gebied, maar een zelfbewuste

regio.’’