Background Image
Previous Page  7 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 120 Next Page
Page Background

WOORD VOORAF

Hoeksche Zaken

2014

7

Niet dat er nog geen zakenmagazines in de regio op de markt zijn, maar

vooral omdat het ondernemerschap en communicatie in onze regio

niet frequent genoeg kan zijn. Het ondernemerschap in onze regio

verdient aandacht en prioriteit om de economische bedrijvigheid in deze

tijden zo hoog als mogelijk te houden. Vandaar dat we met alle plezier

meewerken aan deze nieuwe editie van het nieuwe zakenmagazine. Ook

hier ligt ondernemerschap aan ten grondslag want je moet het maar

durven in deze tijden het uit te brengen. Met succes dus...

Iedere ondernemer binnen onze regio heeft haar eigen belangen. Iedere

maatschappelijke organisatie handelt voornamelijk in eigen belangen.

Juist daarom is het van enorm belang dat ook ondernemersbelangen

samenkomen en centraal vanuit één entiteit - namelijk de OHW -

behartigd worden. De ondernemersvereniging gaat gestaag richting 400

leden en profileert zich steeds sterker binnen de diverse onderwerpen

die voor de ondernemers een rol van betekenis spelen. We zijn

verheugd dat we als vereniging kunnen constateren dat we nog steeds

groeien! En waar we een poos geleden nog druk op zoek waren naar

afdelingsbestuursleden die zich in willen zetten voor de vereniging,

kunnen we nu alweer melden dat steeds meer ondernemers hieraan

willen bijdragen. Onze vereniging zit dus in de lift en daar kunt u aan

bijdragen en uw voordeel uit halen.

In deze editie zoomen we in op het ondernemerschap, op relevante

ondernemersonderwerpen en verdere activiteiten van onze

ondernemingen. Maar dit is natuurlijk niet alles wat u kunt vinden in dit

Zakenmagazine. Het blad staat boordevol met informatie en reportages

over bedrijven en organisaties. Ook maatschappelijke en politieke

instellingen die op een of andere manier aan het ondernemerschap

verbonden zijn, laten zich in dit magazine van hun beste kant zien.

Zorg u ervoor dat u de moeite neemt om de diverse artikelen goed door

te nemen. Altijd goed om te weten wat er speelt binnen uw regio!

Wij hopen dat u veel leesplezier heeft en wensen u een succesvolle

ondernemersperiode toe.

Met vriendelijke groet,

Steven Corijn

Voorzitter Ondernemersvereniging Hoeksche Waard

voorzitter@o-hw.nl

Toen wij als Ondernemersvereniging

Hoeksche Waard werden benaderd voor

een bijdrage te leveren aan het nieuwe

blad ‘Hoeksche Zaken’ waren we direct

enthousiast.

Voorwoord