Background Image
Previous Page  21 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 21 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

21

ondernemers uitbreiden, dat zij nieuwe ideeën oppakken en

initiatieven nemen, gaan investeren en ervoor zorgen dat onze

kernen gezonder dan ooit worden. Het anticipeerbeleid met elkaar

bekrachtigen tegen kreten zoals krimp. Corijn benadrukt: ,,Een

verwachte bevolkingskrimp, een dalende beroepsbevolking (met

ongeveer 1.500 werklozen in de regio), een vergrijzingscenario, een

mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio

(denk aan de techniek en de gezondheidszorg), een teruglopend aantal

leerlingen in het basisonderwijs, afnemende detailhandel en noem

maar op. Voldoende uitdagingen voor onze regio. Vandaar dat concrete

invulling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard voor onze regio –

zowel voor onze werkgelegenheid als voorzieningenbeleid – op termijn

van enorm belang is. Door toename van bedrijvigheid overwinnen

we met zijn allen de komende tijd. Juist door meer bedrijvigheid

nemen de kansen en mogelijkheden op de terreinen werken, wonen,

zorg en welzijn toe, niet door discussies en allerlei interne politieke

strubbelingen. De lokale politiek zou hier volledig op moeten

inzetten.”

MARKETING

,,De rol van HW-marketing (met daarbij aandacht voor werken, wonen,

welzijn en zorg) zal een steeds belangrijkere worden in de profilering

van onze regio. Daarbij eveneens de rol en mogelijkheden van het

ondernemerschap in de Hoeksche Waard. De nood is hoog, maar de

oplossing is nabij,” besluit Corijn. Dat de economische groei van de

Hoeksche Waard van buiten moet komen, staat voor hem en de OHW

als een paal boven water.