Background Image
Previous Page  20 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 20 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

20

De Ondernemersvereniging Hoeksche Waard is met ruim 300

leden dé belangenbehartiger voor ondernemend Hoeksche Waard.

Economische recessie, faillissementen, ontslagen, teruglopende

detailhandel, leegstand vastgoed, Europa-discussies, oplopende

kredietschulden, problemen met kredietverlening et cetera. ,,Een

nieuw ontstane wereld, waarin we ons bevinden. We moeten hierin

dan ook vooruit denken en handelen,’’ aldus Corijn.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Ondanks ieders inzet van alle bestuursleden benadrukt Corijn een

trend. ,,Onze OHW-bestuurders investeren onbezoldigd tijd in

belangenbehartiging. De lokale afdelingsbesturen zijn steeds lastiger in

te vullen, en dat baart al enige tijd zorgen,” aldus de voorzitter.

Een andere ontwikkeling die er niet gemakkelijker op maakt, is de

enorme reorganisatie van de Kamer van Koophandel (KvK). Corijn

hierover: ,,Het is in deze tijd onvermijdelijk voor een organisatie als KvK

dat zij ook onderdeel is van een herstructurering. De samenwerking

met de KvK hebben we altijd als positief ervaren. Met kennis, ervaring

en ondersteuning helpen we elkaar in de belangenbehartiging van

het ondernemerschap. Dit wordt in de nieuwe vorm cruciaal anders,

waarbij vraagstukken als communicatie, financiering en ondersteuning

ingrijpend anders ingevuld worden. Kortom, als OHW-bestuur zijn we

hiermee aan de slag gegaan om op deze invulling te anticiperen.”

REGIONALE ONTWIKKELING

De OHW ziet noodzaak in regionale ontwikkeling in economische

bedrijvigheid. Durf, lef, naar buiten. Faciliteren met elkaar dat

‘Noodzaak

investeren in

economische

bedrijvigheid

hoog’

,,Investeren in economische

bedrijvigheid dient als topprioriteit op

de politieke agenda’s te prijken in

de Hoeksche Waard,” aldus Steven Corijn,

voorzitter van de Ondernemersvereniging

Hoeksche Waard (OHW).