Background Image
Previous Page  19 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 19 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

19

Een belangrijk project is HW Veilig, waarvoor

Securitas momenteel een security scan

uitvoert inzake collectieve beveiliging op

Bedrijvenpark Hoeksche Waard (Boonsweg) en

bedrijventerrein Reedijk in Heinenoord. Meer

daarover leest u elders in dit magazine.

OHW bouwt aan een nog beter onderne-

mersklimaat in het gebied en treedt op als

gesprekspartner naar de vijf gemeenten in

de Hoeksche Waard en andere (overheids)

instellingen. Daarnaast stimuleert de vereni-

ging onderling contact tussen de leden door

het organiseren van diverse bijeenkomsten.

Bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek bij een van

de leden of een bijeenkomst over de toekomst

van de Hoeksche Waard.

Eens per twee jaar wordt de “Hoeksche

Pluim”, de regionale ondernemersprijs in de

Hoeksche Waard, uitgereikt. De Hoeksche

Pluim 2013 is op 14 maart 2013 uitgereikt aan

Reedyk B.V. uit Klaaswaal.

Acht speerpunten staan centraal bij de OHW.

Deze speerpunten geven aan waar wij als

ondernemersvereniging voor staan.

MISSIE

De OHW heeft als missie om de vitaliteit van

het ondernemerschap in de Hoeksche Waard

te behouden en te verbeteren. Wij geloven in

verbindingen leggen én deze te onderhouden

om met elkaar krachten te verenigen.

‘Samen sterk’ is ons motto, zodat we op

een gepaste wijze de Hoeksche Waardse

ondernemersbelangen kunnen behartigen.

VISIE

Ondernemers willen samenwerken.

Samenwerken met elkaar, samenwerken

met alle belanghebbende middenveld-,

en overheidsorganisaties. Dit doen we

door actief deel te nemen aan diverse

overlegstructuren en commissies.

Door onze standpunten weer te geven,

te verdedigen en aan te scherpen waar

nodig. Met als doelstelling om de

ondernemersbelangen zo goed mogelijk

te vertegenwoordigen.

ACHT SPEERPUNTEN

In onze aanpak staan acht speerpunten

centraal. Speerpunten die aangeven waar wij

als ondernemersvereniging voor staan.

1. De OHW staat voor vertegenwoordiging

van ondernemersbelangen in de

Hoeksche Waard. Dit realiseren we

door lokale vertegenwoordiging in de

vijf verschillende gemeenten wat als

basis dient voor het uitwerken van een

regionale, economische agenda.

2. De OHW stimuleert revitalisering

van bestaande bedrijventerreinen

en is tevens voorstander van het

realiseren van een nieuw bedrijvenpark

Hoeksche Waard, waarbij er ruimte

kan zijn voor specifieke individuele

uitzonderingen.

3. De OHW stimuleert de ontwikkeling

van de Bedrijven Investering Zones

(BIZ) waar mogelijk, ter verbetering

van bedrijventerreinen. Het gaat hier

voornamelijk om het verbeteren van de

algehele veiligheid van zowel ondernemers

als burgers.

4. De OHW tracht op allerlei manieren

verdere uitstroom van Hoeksche Waardse

bedrijven te voorkomen en zoveel als

mogelijk instroom te stimuleren. Dus

ook bedrijven van buitenaf mits passend

in een bepaald kader. Wij zoeken dan ook

naar een open karakter van de Hoeksche

Waard, zonder onszelf daarin allerlei

belemmeringen op te leggen.

5. De OHW is voorstander van een efficiënt

regionaal overheidsorgaan wat uiteindelijk

het beste voor onze ondernemers is. Daar-

door zijn wij voorstander van één gemeente

Hoeksche Waard, mits - voor zover mogelijk

- feitelijk de voordelen voor ondernemers

aangetoond worden. Het vereenvoudigen

van wet- en regelgeving en procedures is

dan ook een blijvend speerpunt.

6. De OHW staat voor het inbedden van

economische vooruitgang binnen het

groene landschap. Het gaat erom om

op een vooruitstrevende wijze groen en

duurzaamheid te laten inbedden in het

Hoeksche Waardse ondernemerschap.

7. De OHW zet in op aansluiting van

infrastructuur en ondernemerschap op

elkaar. De aansluiting van de

N217 richting de Boonsweg en de

regionale ontwikkelingen in het

kader van de A15 en A4 worden op de

voet gevolgd. Deze ontwikkelingen

zijn van invloed op de bereikbaarheids-

situatie van de ondernemers. Verder

staat de implementatie van een

bedrijvennummersysteem voor

de OHW als prioriteit in de agenda.

8. De OHW promoot ondernemer-schap

waar mogelijk door actief te communice-

ren met leden en onze omgeving. Door

het organiseren van ledenbijeenkomsten,

de Hoeksche Pluim (Ondernemersprijs

Hoeksche Waard), de gezamenlijke Nieuw-

jaarsreceptie enz., zorgen wij ervoor dat

onze vereniging levendig blijft en de leden

contact met elkaar blijven onderhouden.

HOEKSCHE PLUIM 2015

Op donderdag 12 maart 2015 wordt de Hoeksche Pluim 2015

uitgereikt. Gezien het succes van de HP2013, toen Dirk Reedijk

van Reedyk BV uit Klaaswaal de Pluim ontving van presentator

Roelof Hemmen, zal de uitreiking van dé ondernemersprijs van

de Hoeksche Waard ook dit keer plaats vinden bij de Rabobank in

Heinenoord. De voorbereidingen zijn in volle gang en het thema

wordt binnenkort bekend gemaakt. De presentatie zal ook in 2015 in

handen zijn van iemand met roots in de Hoeksche Waard. Wie dat

is, hoort u te zijner tijd van ons. Een mooi evenement kan uiteraard

niet zonder sponsors. Draagt u de Hoeksche Pluim een warm hart toe

en wilt u uw bedrijfsnaam verbinden aan de Hoeksche Pluim 2015,

stuur dan een e-mail aan

secretariaat@o-hw.nl.