Background Image
Previous Page  18 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 18 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

18

OHW

OHW

Belangenbehartiger

voor Hoekschewaardse

ondernemers

De OHW, met ruim 300 leden, is een belangenvereniging voor

ondernemers uit de Hoeksche Waard, behartigt de gemeenschappelijke

belangen van de leden en bevordert onderlinge contacten tussen de

leden. Het blijkt echter dat zelfs ondernemers die al jarenlang lid zijn van

OHW soms niet weten dat OHW zich op lokaal, regionaal en provinciaal

inzet om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen.

Steven Corijn, voorzitter van de OHW, licht

toe dat de OHW is betrokken bij bestuurlijke

ontwikkelingen in de Hoeksche Waard

en met grote regelmaat contact heeft met

diverse overheidsinstanties. Het bestuur

en diverse leden van de OHW hebben dan

ook zitting in verschillende commissies en

klankbordgroepen, waaronder:

r

Stichting Collectieve Beveiliging

Cromstrijen

r

Ouder Advies Raad Wellant College

r

Klankbordgroep dijkversterking Hoeksche

Waard

r

Programmabeleid Bepalend Orgaan van

Omroep Hoeksche Waard

r

Kerngroep Hoeksche Waards Middenveld

r

Technetkring HW

r

Klankbordgroep Noordrandvisie

r

Overlegorgaan groen-blauw project SOHW

r

Klankbordgroep Regionaal Verkeer &

Vervoer Plan Hoeksche Waard (RVVP)

r

Leader+

r

Overlegorgaan Kiltunnel

r

Werkgroep vastgoed van

Centrummanagement Oud-Beijerland

r

Klankbordgroep Knooppunt Heinenoord

Daarnaast heeft Corijn namens de OHW

zitting in het stichtingsbestuur van de

stichting Startcoach. De OHW is ook

vertegenwoordigd in de stuurgroep van

Startcoach. Bovendien ondersteunt de OHW

het Convenant Duurzaamheid en denkt zij

mee met de ontwikkeling van Hitsertse kade

en Swaneblake.

Ook op het gebied van Ruimtelijke

Ontwikkeling is Ondernemersvereniging

Hoeksche Waard zeer actief en wordt haar

mening gevraagd.