Background Image
Previous Page  13 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 13 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

13

bestemmingsplannen kennen het fenomeen

zzp’er niet. De overheid moet daarin niet

hinderend optreden. Daar moeten we als

gemeentes goed op reageren.’’

Aart-Jan Moerkerke: ,,Op zich staat Strijen

er goed voor op economisch, bedrijfsmatig

gebied. We hebben korte lijnen in een relatief

kleine gemeente als Strijen. We hebben

een business investeringszone (BIZ) die in

vergelijking met andere gemeentes meer

gericht is op detailhandel. We kijken breder

dan de winkeliersvereniging van vroeger.

Dat levert naast de standaardactiviteiten ook

leuke ideeën op. Van leegstaande winkels

zijn de etalages bijvoorbeeld zodanig

opgepimpt dat het van buitenaf een smoel

krijgt. Maar regionaal interessanter is toch

de vraag: hoe zit het Hoeksche Waard-breed?

In de Hoeksche Waard zijn we één van de

voorbeeldgebieden in Nederland in hoe we

elkaar vinden. Het Pact van de Waard is

daar een uitvloeisel van. Wat uniek is aan de

Hoeksche Waard, is dat het niet de overheid

is die alleen bepaalt, maar juist met elkaar.

Wij vervullen daar een voorbeeldrol in in heel

Nederland. We durven als overheid zaken los

te laten en de verantwoording neer te leggen

bij de partners, de ondernemers.’’

Paul Boogaard: ,,Je zit nog wel aan tafel, maar

niet meer aan het hoofd. We zijn veel meer

aan het faciliteren in plaats van realiseren.’’

Pieter Paans: ,,In die samenwerking die

Aart-Jan ook aangeeft, is het ook essentieel

dat je elkaars kernkwaliteiten gebruikt. Het

is gunnen, de samenwerking zoeken en

uitnutten. Je bent een eiland, dat geeft ook

kracht.’’

MARKETINGSTRATEGIE

Schouder aan schouder willen de vijf

gemeentes dus optrekken op economisch

gebied. Maar wat is er voor nodig om de

Hoeksche Waard op economisch gebied nog

nadrukkelijker onder de aandacht te brengen?

Aart-Jan Moerkerke: ,,We zijn een waterrijk

gebied, daar kun je op inspelen. Met de

nieuwe bedrijventerreinenstrategie kunnen

we kijken hoe we natte bedrijvigheid meer

vorm gaan geven in de regio. Maar ook: hoe

kun je droge bedrijvigheid in onze regio

aan laten sluiten bij die kaders die er al

liggen. Dat kunnen we doen door met het

uitgiftebeleid de grenzen iets open te stellen

en kwaliteit van buiten het eiland hierheen te

halen. We kijken ook hoe het bedrijventerrein

Hoeksche Waard zich verhoudt tot de andere

bedrijventerreinen. Daar gaan we een

marketingstrategie op loslaten, dat hebben we

gezamenlijk besloten.’’

Wouter Joosten: ,,Ik denk dat dat het meest

revolutionaire is. Dat heeft te maken hoe wij

vroeger naar elkaar keken. Als de gemeente

Cromstrijen bedrijventerrein De Proeftuin

ontwikkelde, dan waren we in Binnenmaas

boos. Waarom gaan jullie concurreren met

ons terrein was dan de gedachte. Maar als

je dieper keek, zag je dat er in De Proeftuin

misschien wel meer mensen werkten uit

Binnenmaas dan bij ons op de Reedijk. Maar

het gaat juist om werkgelegenheid.’’

Paul Boogaard: ,,Het aantal werknemers

dat in Korendijk maar ook daadwerkelijk

in de gemeente woont is te verwaarlozen.

Die werknemers trekken eerder naar Oud-

Beijerland, Binnenmaas en Cromstrijen.’’

UITGIFTEBELEID GEWIJZIGD

Eind 2013 hebben de gemeentes in de Hoeksche Waard het

uitgiftebeleid op bedrijventerreinen aangepast. Het oude

beleid was sturend op aanbod en gaf weinig ruimte aan

bedrijven van buiten de Hoeksche Waard om zich hier te

vestigen. Nu kunnen bedrijven van buiten de Hoeksche

Waard dat wel. In het nieuwe beleid wordt nu alleen

nog gestuurd op echt grote bedrijven die kavels zoeken

van meer dan 5.000 vierkante meter. De regio vindt het

belangrijk dat deze zich op Bedrijvenpark Hoeksche Waard

vestigen. Zo blijft er lokaal meer ruimte voor de kleinere

vaak lokaal gebonden bedrijven. Bij de voorbereiding van

de beleidswijziging is geluisterd naar de bedrijven zelf. De

ondernemersvereniging (OHW) en de Kamer van Koophandel

hebben vanaf het begin meegedacht en de regio heeft een

enquête onder de bedrijven gehouden.

RONDETAFELGESPREK