Background Image
Previous Page  11 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

11

met de wethouders van economische

zaken Paul Boogaard (Korendijk), Pieter

Paans (Cromstrijen) en Wouter Joosten

(Binnenmaas) en burgemeester van Strijen

Aart-Jan Moerkerke. Henk Kievit, wethouder

economie van de gemeente Oud-Beijerland,

kon weliswaar niet bij het gesprek aanwezig

zijn, maar de Oud-Beijerlandse inbreng is

wel in dit artikel te lezen (zie kader). Of zoals

de vier andere bestuurders aan tafel vooraf

verzekerden: ,,Het zal zijn of Henk Kievit

gewoon aan het gesprek deelneemt.’’

DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Vijf gemeentes, vijf verschillende situaties.

Hoe is de huidige economische stand van

zaken in de afzonderlijke gemeentes maar

ook op gezamenlijk gebied in de Hoeksche

Waard, zeker nu het uitgiftebeleid is

aangepast?

Paul Boogaard: ,,Economie was lang een

ondergeschoven kindje in Korendijk,

althans in de beleving van mensen. Dat was

lang één pagina in grote rapporten hoe de

gemeente ervoor stond. Economie is echter

op vele gebieden leidend. Ik kom zelf uit

het bedrijfsleven en onderken dat belang.

We zijn bezig met de ontwikkeling van

een economische visie voor Korendijk. Dat

betekent dat we veel contacten hebben met

ondernemers en Ondernemersvereniging

Hoeksche Waard, voor ons een belangrijk

aanspreekpunt. Dat werkt prima. Er is na

de gemeenteraadsverkiezingen echt iets

gebeurd in Korendijk. Op 24 september is

de laatste steen gelegd voor de herbestrating

van het bedrijventerrein in Zuid-Beijerland.

We zijn op economisch gebied heel erg

actief, waarbij het erom draait wat er wel

kan en niet wat er niet kan. Meedenken

met ondernemers is daarbij van wezenlijk

belang, maximaal gebruikmaken van de

ruimte die er is.’’

Pieter Paans: ,,Ook ik ben evenals Paul een

nieuwe wethouder en ben eerst 24 jaar in

het bedrijfsleven werkzaam geweest. Ik

houd dus zo voeling met mijn oude stiel.

Sinds een halfjaar hebben we een nieuwe

bedrijfscontactfunctionaris in dienst van

de gemeente Cromstrijen. Samen met haar

doen we een inventarisatie welke bedrijven

er binnen de gemeente gevestigd zijn en

die bedrijven gaan we ook bezoeken. We

willen ook het netwerk tussen de bedrijven

versterken.’’

Wouter Joosten: ,,Ik bekijk vanuit het

hele Hoeksche Waardse perspectief op

economisch gebied, niet zo zeer naar

alleen de situatie in Binnenmaas.

Grosso modo kan ik stellen dat het in

de Hoeksche Waard best goed gaat.

Bedrijventerreinen hebben over het

algemeen weinig leegstand, we hebben

geen grote herontwikkelingsopgave. Ik

zie dat ons gebied ook profiteert van de

nieuwe economie. Veel zzp’ers die vanuit

kantoren werken of zelfstandig werken. Er

zijn 4500 grofweg zzp’ers in de Hoeksche

Waard, dat is een fors aantal. Het aantal

mensen dat dagelijks de Hoeksche Waard

uitrijdt is 28.000. Toename van het aantal

zzp’ers verandert de vervoersstromen. Oude

RONDETAFELGESPREK

Paul Boogaard

(Gemeente Korendijk)

Pieter Paans

(Gemeente Cromstrijen)

Wouter Joosten

(Gemeente Binnenmaas)

Aart-Jan Moerkerke

(Burgemeester Strijen)