Background Image
Previous Page  105 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 105 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

105

SPP SERVICES

Beetsstraat 9a, 3261 PL Oud-Beijerland, T: 0186-623845, E:

info@sppservices.nl

, I:

www.onzesalarisadministratie.nl

SPP SERVICES

Van der Linden is al sinds 1990 actief in

de salarisadministratie en in 1999 startte

hij zijn eigen bedrijf SPP Services.

Afgelopen juli verhuisde het bedrijf van de

Röntgenstraat in Oud-Beijerland naar de

Subsidies, fiscaliteiten, pensioenpremies,

cao’s, verlofregelingen… Salarisadministratie

behelst veel meer dan het sec uitdraaien

van loonstroken. ,,Het is een vak apart,”

aldus Bram van der Linden, directeur

bij SPP Services. Het bedrijf uit Oud-

Beijerland verzorgt al meer dan vijftien jaar

de salarisadministratie voor bedrijven in

diverse sectoren. Er zijn veel factoren waar

werkgevers rekening mee moeten houden.

Besteedt u deze administratieve klus liever

uit? Dan bent u bij SPP Services aan het

juiste adres.

Salarisadministratie?

Een vak apart!

Beetsstraat 9a. Hier verzorgt Van der Linden

samen met zijn drie collega’s diverse perso-

neelsdiensten, waaronder loonverwerking,

personeelsadministratie en salarisadvies.

UITBESTEDEN

Van der Linden: ,,Bedrijven kunnen bij ons

hun salarisadministratie volledig uitbesteden.

Voordeel hiervan is dat bedrijven meer tijd

overhouden voor hun eigen werkzaamheden.

Bovendien profiteren zij met SPP Services

van een kennispartner. Wij zijn op de hoogte

van de voortdurend veranderende wet- en

regelgevingen. Deze complexe materie zorgt

bij bedrijven voor heel wat hoofdbrekens.

Wijzingen in het arbeidsrecht, nieuwe regels

voor bijtelling of bijgestelde minimumlonen?

Wij weten hoe we moeten handelen, voor een

correcte salarisadministratie. Van loonkosten-

berekeningen en het begeleiden van subsidie-

trajecten tot het opstellen van arbeidsovereen-

komsten en het verzorgen van administratieve

verplichtingen richting diverse instanties. Met

SPP Services zijn zorgen om de salarisadmini-

stratie verleden tijd.”

ALTIJD SCHERP

,,Actuele kennis van wet- en regelgeving houdt

ons scherp,” vervolgt Van der Linden. ,,Regel-

matig voeren we een quick scan uit voor onze

klanten om te kijken of alles nog klopt. Hiermee

sluiten we eventuele risico’s uit en besparen we

kosten. We signaleren bijvoorbeeld tijdig wan-

neer een arbeidsovereenkomst afloopt, maar

ook wijzigingen in de cao voeren we tijdig door

in de loonadministratie. We zorgen dat klanten

maximaal profiteren van de wettelijke mogelijk-

heden.” Bedrijven kunnen ook gebruikmaken

van de interim-oplossingen van SPP Services.

Van der Linden: ,,Wij bieden bedrijven die

tijdelijk op zoek zijn naar extra mankracht een

oplossing via detachering. Onze interim-salaris-

administrateur helpt bedrijven bij het wegwer-

ken van achterstanden of treedt op als tijdelijke

vervanger. Op deze manier is de continuïteit van

de salarisadministratie gewaarborgd.”